sloveská verzia

NOVINKY 2021

21.květen 2021

 

Pokyny Asociace rakouských alpských spolků (VAVÖ) k výkonu venkovních horských sportů v čase koronaviru

 

Odborníci na horské sporty od Alpenvereinu (ÖAV) a Naturfreunde (NFÖ) ve spolupráci s Asociací rakouských alpských spolků (VAVÖ) vypracovali pokyny, které jsou v souladu s nařízeními vlády a zároveň umožňují rozumné a radostné sportování.

 

Vezměte prosím na vědomí regionální výjimky, které jsou závislé na vývoji epidemiologické situace v jednotlivých oblastech nebo spolkových zemích.

 

Stav 21.5.2021

 

Chaty Alpenvereinu

Ubytování

 • Naše chaty navštěvujte pouze ve zdraví a s platným vstupním testem nebo s prokázáním výjimky z testu!
 • Přineste si vlastní masku FFP2 a svůj vlastní ručník!
 • Rezervujte si místo na spaní, bez rezervace není přenocování možné!
 • Přenocování je možné pouze ve vlastním spacím pytli a s vlastním povlečením polštáře (lehký péřový nebo letní spací pytel - žádný lehký vak na chaty)!
 • Na vícedenní túry a delší pobyty si s sebou vezměte samotesty!
 • V případě chat s vlastním stravováním si předem zjistěte podmínky použití - zde platí také požadavek na rezervaci!

Gastronomie

 • Všichni hosté potřebují platný negativní vstupní test popř. prokázání výjimky z testování.
 • Skupina návštěvníků uvnitř max. 4 osoby plus 6 nezletilých z různých domácností nebo osob ze stejné domácnosti
 • Skupina návštěvníků venku max. 10 osob plus 10 nezletilých z různých domácností nebo osob ze stejné domácnosti.
 • Uzavření - 22 hodin
 • Povinnost hostů nosit ochranu FFP2 mimo stůl.
 • Hosté jedné nocující skupiny smějí spolu sedět u stolu bez minimálního rozestupu.
 • Pro hosty, kteří se zdrží venku nebo uvnitř více jak 15 min, platí registrační povinnost!

 

Venkovní horské sporty

V zásadě platí následující:

 • Na hory pouze zdravý - Zvažte riziko infekce pro ostatní a obtíže spojené se záchranou v době korony.
 • Dodržovat odstup- minimálně 2 m - Lidé, kteří spolu nežijí ve stejné domácnosti, musí dodržovat odstup nejméně dva metry. Toto neplatí: a) při výkonu takových sportů, u kterých ze své podstaty dochází k fyzickému kontaktu, b) při sportech, kde z jejich podstaty dochází k podkročení minimálního odstupu, c) v případě zajištění nezbytné bezpečnosti a pomoci.
 • Dbát na velikost skupiny - V současné době smí společně provozovat venkovní sporty maximálně deset osob mimo domácnost a maximálně deset nezletilých. Společný sport od 11 osob podléhá hlášení a je možný pouze při dodržení minimální vzdálenosti 2 m. Kromě toho musí být účastníci testováni, uzdraveni nebo očkováni.
 • Dbát na časové omezení - Společné sportovní cvičení je povoleno pouze mezi 5:00 a 22:00. Mimo tuto dobu je povolen sport s maximálně čtyřmi osobami mimo domácnost a maximálně se šesti nezletilými.
 • Vzdát se obvyklých rituálů - Např. potřesení rukou, obětí, polibek na vrcholu, nabízení pití z vlastní láhve atd.
 • Dbát na hygienická pravidla - Pravidelně si mýt nebo dezinfikovat ruce speciálně při použití sportovního vybavení více lidmi. Nosit v batohu ochranu FF2 včetně dezinfekce.
 • První pomoc - První pomoc provádět dle všeobecně známých a aktuálních pokynů první pomoci a zároveň používat ochranu FFP2 včetně jednorázových rukavic.
 • Společná jízda autem, max. 2 osoby v řadě sedadel - Při spolujízdě lidí mimo společnou domácnost smí sedět v každé řadě sedadel pouze dvě osoby a každý musí mít ochranu FFP2. Při cestování veřejnou dopravou je nutné nosit masku FFP2 a dodržet vzdálenost dvou metrů.
 • Venkovní sportoviště - Sem patří například venkovní lezecké stěny. Výkon sportu je dovolen pouze mezi 5 a 22 hodinou. Mimo tuto dobu je vstup na tato sportoviště dovolen s prokázáním 3 "O" (očkování, otestování, ozdravení)

 

Poznámka: Mějte prosím na paměti, že tyto pokyny jsou datovány. Nové předpisy a zjištění mohou vyžadovat změny nebo aktualizace.

 

Přírodní lezecké oblasti (Klettergärten)

 • Lezecké oblasti jsou z právního pohledu „cestami“ nikoliv zařízeními. Zajištěné více délkové cesty a alpské lezecké cesty jsou volně přístupné v rámci veřejné přístupnosti krajiny (les, pustina).
 • Přirozeně platí v lezeckém sportu stejná pravidla jako při horských sportech.

 

Lezecké stěny

 • Lezecké stěny mohou být otevřeny v čase mezi 5:00-22:00
 • Platí zde pravidlo 3O (očkování, ozdravení, otestování). Do lezecké haly smějí pouze vyléčení, testovaní nebo očkovaní.
 • Ve vnitřních prostorách je povinnost nosit ochranu FFP2 s výjimkou bezprostředního výkonu sportu.
 • Na základě pravidla odstupu 2 metrů, je doporučeno nosit ochranu FFP2 jak ve venkovní oblasti zařízení tak při bezpečnostní kontrole partnera, jištění a dávání záchrany partnerovi.
 • Děti do ukončeného 14 věku smějí nosit jakoukoliv ochranu nosu a úst.
 • Ve společných prostorách musí být počítáno s 20m2 na osobu. Dodržování maximálního počtu návštěvníků kontroluje provozovatel.
 • Všichni návštěvníci jsou povinni se registrovat, což lze provést elektronicky, pomocí QR kódu nebo v papírové podobě.

 

Organizavané akce/ „setkání“

Organizované akce jsou nyní regulovány pod pojmem „setkání“.

 • Setkání do 10 osob jsou možné bez oznámení nebo povolení.
 • Od 11 osob úpatí 3 O pravidlo (otestování, ozdravení, očkování) a je vyžadováno hlášení místnímu zdravotnímu úřadu. Ochranu FFP2 je třebas nosit venku i uvnitř. Podávání nápojů a jídla není povoleno.
 • Od 51 osob jsou povoleny pouze organizované akce s přidělenými místy. Ty musí být schváleny místním zdravotním úřadem. Maximální limity jsou 1 500 lidí uvnitř a 3 000 venku. Může být obsazeno 50% kapacity sedadel.

Pro většinu akcí Alpenvereinu (akademie, sekce) platí pravidla pro „Setkání bez přidělených a označených míst až pro 50 osob“:

 • Organizovaná akce musí být nahlášena u příslušného oblastního správního úřadu
 • Účastníci mohou být přijati, pouze pokud prokáží nízké epidemiologické riziko (3"O")
 • Lidé, kteří spolu nežijí ve společné domácnosti, musí dodržovat odstup min 2 metry.
 • V uzavřených prostorech stejně tak i venku je potřeba nosit ochranu FFP2 (Výjimka: během výkonu sportu)

V místě konání je třeba se řídit místním preventivním konceptem (ubytování/gastronomie/sportoviště). Předpisy, které jsou zde v platnosti, se musí řídit všichni účastníci.

 

Informace pro účastníky

Instruktoři kurzu a účastníci kurzu musí být při příjezdu schopni prokázat nízké epidemiologické riziko. To zahrnuje jeden z následujících certifikátů:

 • výsledek aktuálního testu (Antigen < 48h, PCR < 72h, samotest < 24h)
 • doklad o očkování (od prvního očkování musí uplynout více jak 3 týdny)
 • průkaznost protilátek méně než 3 měsíce

Přineste si s sebou dostatek osobních masek FFP2 a v případě potřeby proveďte samotesty. Pozor: Po platnosti vašeho vstupního testu (antigen 48h, PCR 72h, rychlý test 24h) se musíte znovu otestovat na místě! To neplatí pro ty, kteří již byli očkováni (> 3 týdny) a pro ty, kteří se uzdravili (detekce protilátek < 3 měsíce).

 

 

 

--------------------------------------------------------------------

 

Aktualizace opatření v souvislosti s koronavirem (stav 25.01.2021)

 

Organizované akce

Organizované akce jsou zakázané, což se vztahuje i na akce Alpenvereinu! (§ 13)

Toto se týká i „plánovaných setkání a aktivit za účelem tělesného a duševního zocelení a povznesení“. Tj. momentálně se nesmí konat žádné akce Alpenvereinu!

 

Chaty Alpenvereinu

Gastronomie

Vstupovat do vnitřních prostor stravovacích provozů za účelem stravování je zakázané.

S sebou

Mimo lyžařská střediska platí obecná pravidla pro stravovací zařízení:

 • Vyzvednutí smí být uvnitř i venku.
 • Vyzvednutí předem neobjednaných pokrmů a nápojů je možné.
 • Čekání na výdej ve vnitřních prostorách je také možné.
 • Zákaz konzumace v pásmu s omezením 50 m je primárně zaměřen na hosty. Chatař však nesmí konzumaci podporovat ani usnadňovat.
 • Při vyzvedávání musí mít lidé, kteří nežijí ve stejné domácnosti, odstup nejméně dvou metrů a musí být použita maska FFP2.
 • Dostupnost: Pro výdejní místo neplatí předpoklad dosažitelnosti po veřejné komunikaci.

Ubytování

 • Vstup do ubytovacích zařízení za účelem nocování je zakázán. (§ 8)
 • Horské chaty jsou ubytovací provozy. (§ 8)
 • Výjimky se vztahují mimo jiné na profesní důvody.

Prostory pro zimní nocování na horských chatách

Za současného nařízení zákazu vycházení není jejich využití možné. Využití prostor pro zimní přenocování na chatách Alpenvereinu, Natrurfreunde Österreich stejně tak i Österreichischer Touristenklub je v současnosti možné pouze v případě nouze (některé prostory jsou neuzamčené, někde je potřeba speciální klíč Alpenvereinu nebo klíč dané sekce, který si je možné před túrou u dané sekce vyzvednout).

 

Venkovní horské sporty

Individuální a venkovní rekreační sporty pouze s lidmi ze společné domácnosti, se životním partnerem nebo s jednotlivými nejbližšími osobami.

Alpenverein sport a pohyb venku vřele doporučuje!

 

Pokyny Asociace rakouských alpských spolků (VAVÖ) k výkonu venkovních horských sportů v čase koronaviru:

 

Odborníci na horské sporty od Alpenvereinu (ÖAV) a Naturfreunde (NFÖ) ve spolupráci s Asociací rakouských alpských spolků (VAVÖ) vypracovali pokyny, které jsou v souladu s nařízeními vlády a zároveň umožňují rozumné a radostné sportování.

 

 • Na hory pouze zdravý - Zvažte riziko infekce pro ostatní a obtíže spojené se záchranou v době korony.
 • Dodržovat odstup- minimálně 2 m - Dle zákona musí být při výkonu sportu dodržována minimální vzdálenost dvou metrů mezi lidmi, kteří spolu nežijí ve stejné domácnosti. Tento odstup může být krátkodobě porušen např. při poskytování první pomoci nebo jištění.
 • Horské sporty pouze ... - Outdoorové sporty jsou dovolené pouze se členy stejné domácnosti, s životním partnerem nebo s jednotlivými blízkými osobami.
 • Vzdát se obvyklých rituálů - Např. potřesení rukou, obětí, polibek na vrcholu, nabízení pití z vlastní láhve atd.
 • Dbát na hygienická pravidla - Pravidelně si mýt nebo dezinfikovat ruce speciálně při použití sportovního vybavení více lidmi. Nosit v batohu ochranu úst a nosu včetně dezinfekce.
 • První pomoc - První pomoc provádět dle všeobecně známých a aktuálních pokynů první pomoci a zároveň používat ochranu nosu a úst včetně jednorázových rukavic.
 • Společná jízda autem, max. 2 osoby v řadě sedadel - Při jízdě osob, které nesdílí stejnou domácnost, je třeba mít ochranu FFP2. Při cestě veřejnou dopravou je třeba používat ochranu FFP2 a dodržet odstup dvou metrů, pokud je to možné.
 • Venkovní sportoviště - Využívaná mohou být pouze pro sporty, při kterých nedochází k tělesnému kontaktu ani při jejich výkonu. Řadí se sem i lezení na venkovních lezeckých stěnách nebo lyžařské túry na sjezdovkách. Dbejte místních pravidel a uzávěr během úpravy sjezdovek (ohrožení života!).

Poznámka: Mějte na zřeteli, že tyto pokyny jsou vydávány k určitému datu. Nové předpisy a poznatky mohou vést ke změnám respektive k potřebné aktualizaci.

 

Přírodní lezecké oblasti (Klettergärten)

 • Lezecké oblasti jsou z právního pohledu „cestami“ nikoliv zařízeními. Zajištěné více délkové cesty a alpské lezecké cesty jsou volně přístupné v rámci veřejné přístupnosti krajiny (les, pustina).
 • Přirozeně platí v lezeckém sportu stejná pravidla jako při horských sportech (Horské sporty pouze sami, s lidmi ze stejné domácnosti nebo s jednou blízkou osobou).

 

Lezecké stěny

Návštěva vnitřních sportovišť za účelem výkonu sportu je zakázána. (§9 (2) Výjimka platí pro vrcholové sportovce a pro venkovní část těchto sportovních zařízení. (§9 (3)

 

Obchodní místa

Vstup do obchodních míst je povolený. (Dva metry odstup a FFP2-ochrana/ zákazník)

 

--------------------------------------------------------------------

 

 

Aktualizace opatření v souvislosti s koronavirem (stav 07.12.2020)

 

Prostory pro zimní nocování na horských chatách

Za současného nařízení zákazu vycházení není jejich využití možné. Využití prostor pro zimní přenocování na chatách Alpenvereinu, Natrurfreunde Österreich stejně tak i Österreichischer Touristenklub je v současnosti možné pouze v případě nouze (některé prostory jsou neuzamčené, někde je potřeba speciální klíč Alpenvereinu nebo klíč dané sekce, který si je možné před túrou u dané sekce vyzvednout).

Venkovní horské sporty

Individuální venkovní rekreační sport je dovolen. Alpenverein sport venku vřele doporučuje!

 

Následující pravidla musíme a chceme respektovat:

 • Na hory pouze zdravý - Zvažte riziko infekce pro ostatní a obtíže spojené se záchranou v době korony.
 • Dodržovat odstup- minimálně 1 m - Dle zákona musí být při výkonu sportu dodržována minimální vzdálenost jeden metr. Tento odstup může být krátkodobě porušen např. při poskytování první pomoci nebo jištění.
 • Horské sporty v malých skupinách - Outdoorové sporty jsou dovolené ve skupinách max. 6 osob plus děti a osoby v této skupině mohou být maximálně ze dvou domácností.
 • Vzdát se obvyklých rituálů - Např. potřesení rukou, obětí, polibek na vrcholu, nabízení pití z vlastní láhve atd.
 • Dbát na hygienická pravidla - Pravidelně si mýt nebo dezinfikovat ruce speciálně při použití sportovního vybavení více lidmi. Nosit v batohu ochranu úst a nosu včetně dezinfekce.
 • První pomoc - První pomoc provádět dle všeobecně známých a aktuálních pokynů první pomoci a zároveň používat ochranu nosu a úst včetně jednorázových rukavic.
 • Společná jízda autem, max. 2 osoby v řadě sedadel - V každé řadě sedadel mohou cestovat pouze dvě osoby včetně řidiče. Při cestě veřejnou dopravou je třeba používat ochranu nosu a úst a dodržet odstup jednoho metru, pokud je to možné.
 • Venkovní sportoviště - mohou být navštěvována z důvodu provozování sportu. To zahrnuje např. lezení na venkovních stěnách nebo skialpové túry na sjezdovce. Dávejte pozor na uzavírky sjezdových tratí během jejich úpravy (! ohrožení života)

Lezecké stěny

Návštěva vnitřních sportovišť za účelem výkonu sportu je zakázána. (§9 (2) Výjimka platí pro vrcholové sportovce a pro venkovní část těchto sportovních zařízení. (§9 (3)

Organizované akce

Organizované akce jsou zakázané, což se vztahuje i na akce Alpenvereinu! (§ 13) Dovolený je pouze individuální venkovní rekreační sport do max. 6 osob (plus dětí) z max. dvou domácností. Při výkonu sportů nesmí docházet k tělesnému kontaktu (s výjimkou zajištění bezpečnosti a pomoci). Musí být dodržen odstup jeden metr. (§ 13)

Gastronomie

Je zakázáno vstupovat do pohostinských zařízení za účelem stravování. (§ 7)

Ubytování

 • Vstup do ubytovacích zařízení za účelem nocování je zakázán. (§ 8)
 • Horské chaty jsou ubytovací provozy. (§ 8)
 • Výjimky se vztahují mimo jiné na profesní důvody.

 

--------------------------------------------------------------------

 

 

Aktualizace opatření v souvislosti s koronavirem (stav 24.10.2020)

Tento přehled se snaží uceleně zprostředkovat nařízení rakouského ministerstva zdravotnictví v souladu s potřebami Alpenvereinu.

 

Aktuální nařízení se týká Alpenvereinu v oblastech:

 • Organizované akce (příjezd a průběh)
 • Chaty Alpenvereinu (gastronomie/ubytování/prostory pro zimní nocování)
 • Horské sporty (doporučení alpských spolků)
 • Lezecké sporty (výkon sportu a doporučení BSO)
 • Práce s mládeží
 • Kontaktní místa (zákaznická část)
 • Pracovní setkání

Všeobecně: Předpisy týkající se ochrany úst a nosu a pravidlo odstupu se netýká lidí, kteří spolu žijí ve společné domácnosti. Dále již toto nebude uváděno.

 

Alpenverein

 

Horské chaty

Gastronomie

 • Velikost skupiny byla snížena na 6 osob pro vnitřní prostor plus maximálně 6 dětí, které musí být pod dohledem. Venku je maximální počet 12ti osob.
 • Maximální otevírací doba musí být od 5:00 do 1:00 následujícího dne s výjimkou regionálních přísnějších předpisů.
 • Konzumace uvnitř je povolena pouze vsedě na místě (§ 6 (3).
 • Skupiny návštěvníků musí sedět jeden metr od sebe, nebo musí být přijata jiná ochranná opatření (§ 6 odst. 4).
 • Při vstupu a opuštění lokálu (cesta k a od vstupu do podávacího prostoru) musí návštěvníci dodržovat vzdálenost jednoho metru od ostatních lidí, kteří do jejich skupiny nepatří, a nosit přiléhavou ochranu úst a nosu. (§ 6 (5, 5b)).
 • Při kontaktu se zákazníky musí zaměstnanci nosit přiléhavou ochranu úst a nosu nebo k jejich ochraně jiné ochranné prostředky (oddíl 6 (5a)).
 • Samoobsluha je možná s příslušnými opatřeními za předpokladu, že riziko infekce lze minimalizovat pomocí zvláštních hygienických opatření (oddíl 6 (6).

Ubytování

 • Horské chaty jsou „ubytovací provozovny-nocležny“ (§ 7 (2)).
 • Hosté, pokud nepatří do stejné skupiny, musí ve společných prostorách dodržovat odstup jednoho metru, pokud nebyla přijata žádná další opatření pro prostorové oddělení (§ 7 odst. 3).
 • Ve společně přístupných uzavřených místnostech musí hosté a zaměstnanci nosit přiléhavou ochranu úst a nosu, pokud neexistují jiná vhodná opatření pro prostorové oddělení (oddíl 7 odst. 3).
 • Při nocování ve společných noclehárnách (Lager) a společných místnostech musí být dodržena minimální vzdálenost 1,5 metru nebo musí existovat vhodné prostorové oddělení (§ 7 odst. 4).
 • Při vstupu do stravovacích zařízení se s členy „skupiny hostů“ zachází jako s „lidmi z jedné domácnosti“. Tato rovnost platí také pro využívání fitness a wellness oblastí (oddíl 7 (5).

 

Prostory pro zimní nocování na horských chatách

Používání prostor k zimnímu nocování v korona době (Stav: 1. říjen 2020)

Využití prostor pro zimní přenocování na chatách Alpenvereinu, Natrurfreunde Österreich stejně tak i Österreichischer Touristenklub je v současnosti možné (některé prostory jsou neuzamčené, někde je potřeba speciální klíč Alpenvereinu nebo klíč dané sekce, který si je možné před túrou u dané sekce vyzvednout).

 

V zimních prostorách chat je nutné dodržovat stanovená pravidla odstupu osob a hygienická opatření, obvyklá kapacita prostoru může být významně omezena (při plném obsazení je nutný sestup příp. sjezd do údolí - pokud je to ještě možné!). Z tohoto důvodu jsou zimní prostory chat určené především pro nouzové situace – alpské spolky apelují na vlastní zodpovědnost všech horských sportovců.

 

Upozornění: Tato pravidla platí pro zimní prostory chat rakouského Alpenvereinu (ÖAV, Naturfreunde Österreich a Österreichischer Touristenklub!

 

Před každou túru je důležité se na zimní prostory chat u dané sekce, která horskou chatu vlastní, informovat!

Horské sporty

Pokyny Asociace rakouských alpských spolků (VAVÖ) k výkonu venkovních horských sportů v čase koronaviru.

 

Odborníci na horské sporty od Alpenvereinu (ÖAV) a Naturfreunde (NFÖ) ve spolupráci a Asociací rakouských alpských spolků (VAVÖ) vypracovali pokyny, které jsou v souladu s nařízeními vlády a zároveň umožňují rozumné a radostné sportování.

 

1. Na hory pouze zdravý

Zvažte riziko infekce pro ostatní a obtíže spojené se záchranou v době korony.

 

2. Dodržovat odstup- minimálně 1 m

Dle zákona musí být při výkonu sportu dodržována minimální vzdálenost jeden metr. Tento odstup může být krátkodobě porušen např. při poskytování první pomoci nebo jištění.

 

3. Horské sporty v malých skupinách

Outdoorové sporty jsou dovolené ve skupinách max. 12 osob. Paralelní skupiny bez promíchávání a s odstupem mezi sebou jsou možné. Uvažte, že s přibývající velikostí skupiny bude složitější dodržovat odstupy.

 

4. Vzdát se obvyklých rituálů

Např. potřesení rukou, obětí, polibek na vrcholu, nabízení pití z vlastní láhve atd.

 

5. Dbát na hygienická pravidla

Pravidelně si mýt nebo dezinfikovat ruce speciálně při použití sportovního vybavení více lidmi. Nosit v batohu ochranu úst a nosu včetně dezinfekce.

 

6. První pomoc

První pomoc provádět dle všeobecně známých a aktuálních pokynů první pomoci a zároveň používat ochranu nosu a úst včetně jednorázových rukavic

 

7. Společná jízda autem – max. 2 osoby v řadě sedadel

V každé řadě sedadel mohou být pouze dvě osoby včetně řidiče. Raději cestovat veřejnou dopravou.

 

8. Dbát pravidel na chatách

Místa na spaní musí být rezervována! Při nocování na chatách je potřeba nejen ochrana nosu a úst ale i vlastní spací pytel a povlak na polštář, neboť deky nebudou z hygienických důvodů k dispozici.

 

Upozornění: Mějte prosím na vědomí, že tyto pokyny jsou vydané k určitému datu a budou aktualizovány v souladu s novými poznatky nebo předpisy. Aktuální verzi naleznete vždy na webových stránkách alpských spolků.

 

Lezecké stěny

 • Při vstupu do sportovního zařízení (např. horolezecká stěna) musí být dodržena vzdálenost jednoho metru od ostatních osob a v uzavřených místnostech musí být nošena přiléhavá ochrana úst a nosu (§ 8 odst.1).
 • Povoleno je krátkodobé zkrácení minimální vzdálenosti v souvislosti s výkonem daného sportovní činnosti a také v případě zajištění bezpečnosti nebo první pomoci (§ 8 odst. 1a).
 • Tato pravidla (odstup, ochrana úst a nosu) neplatí během výkonu sportovní činnosti (§ 8 (2).
 • Ve venkovních prostorách je povolena maximální velikost skupiny 12 osob, při lezení v hale maximálně 6 osob ve skupině. Paralelní skupiny, které se s ostatními nemíchají a dodržují odstup, jsou povoleny (§ 8 (1).
 • Pravidlo 6ti osob: Skupiny jsou zmenšeny na 6 osob, aby na jednoho učitele lezení připadlo 6 účastníků a nebo musí být větší skupina rozdělena tak, aby se jeden učitel staral o dvě skupiny o velikosti max. 6ti osob. Zároveň musí zajistit, aby se skupiny nemísily. Typ pro dětské skupiny: skupiny se mohou rozlišovat barvami triček nebo stuhami. Toto opatření 6 osob ve skupině se vztahuje i na dětské skupiny. Při lezení rodičů s dětmi smí být ve skupině v kurzu pouze 6 dospělých a max. 6 dětí.
 • Ochrana úst a nosu: Opětovně se zdůrazňuje, že v uzavřených prostorech (vnitřní lezecké stěny) je povinnost nosit ochranu nosu a úst a dodržovat odstup 1 m. Při samém výkonu sportovní činnosti platí jako doposud doporučení odstupu dvou metrů bez ochrany nosu a úst. Pokud tento odstup nemůže být dodržen např. z důvodu značného provozu, pak doporučujeme nosit ochranu nosu a úst jak při jištění tak i na bouldrovací podložce, tudíž ochrana nosu a úst může být odložena v tomto případě pouze při lezení na stěně.

 

Upozornění: Aktuální informace k výkonu sportu jsou shromažďovány u Sport Austria. Tam jsou také všechna doporučení ohledně sportu k dohledání.

 

TEXT PŘELOŽILA HANA VESELÁ, FOTO ALPENVEREIN

 

ALPENVEREIN EDELWEISS CZ

 

archiv novinek