sloveská verzia

ŘEŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI

PŘI NEHODĚ

Pokud po Vás bude vyžadováno, i přes předložení průkazu, další potvrzení o Vašem členství v Alpenvereinu tj. o Vašem pojištění (např. v mimoevropských regionech) kontaktujte Knox Versicherungsmanagement GmbH (AV-service@knox.co.at), které v případě jejich oslovení, a na základě Vašeho vyžádání, zašlou na Vámi v cizině udanou kontaktní adresu nebo email potvrzení o Vašem pojištění. Při komunikaci uvádějte vaše jméno, příjmení, číslo Alpenvereinu.


Při ambulantním ošetření včetně lékařem předepsaných léčebných prostředků hradí tyto výdaje za lékařské ošetření postižený člen Alpenvereinu ošetřujícímu lékaři na místě. Tato uhrazená částka je pak pojišťovnou Generali po zpracování pojistného případu a po odečtení spoluúčasti ve výši 70 EUR vrácena. Účet lékaře musí obsahovat následující údaje: Jméno, datum narození ošetřené osoby, označení nemoci, provedený výkon a doba, potvrzení o zaplacení. Účty je třeba předložit po podání u správce zdravotního pojištění nejpozději 6 měsíců po ukončení cesty, včetně vyjádření vaší zdravotní pojišťovny .


Při zachraňování: Po obdržení faktury od záchranářské služby tuto neplaťte, nýbrž pošlete PDF faktury společně se zprávou ze záchrany na náš e-mail alpenverein1@edelweiss.cz


Při ošetřování v místní nemocnici, převozu ze zahraničí, převozu ve vnitrozemí: Nejprve je bezpodmínečně nutné kontaktovat Europ Assistance, tel.: +43/1/253 3798, email: aws@alpenverein.at, 24hodinový servis. Aby mohly být poskytnuty zálohy na náklady, případně udělána příslušná opatření, je třeba oznámit jméno, adresu, datum narození, a členské číslo AV). Následně bude navázán kontakt s příslušným ošetřujícím lékařem a rozhodnuto o provedení a druhu přepravy (sanitka, vlak, osobní letadlo, sanitární letadlo). Konečné rozhodnutí udělá lékař Europ Assistance.


Před kontaktování Europ Assistance si připravte odpovědi na tyto otázky:
- jméno, příjmení, datum narození, členské číslo Alpenvereinu
- datum zahájení cesty
- předpokládané ukončení cesty
- kde došlo k úrazu/nemoci a druh úrazu/nemoci
- v jakém lékařském zařízení se raněný/nemocný nachází
- kontakt na lékařské zařízení
- jméno ošetřujícího lékaře a příp. kontakt na něj
- kontakt na sebe, kontakt na příbuzné


V případě, že budete mít jazykový problém s nahlášením úrazu/nemoci na Europ Assistance, kontaktujte nás na telefonu 725 442 942 a my za vás úraz/nemoc nahlásíme.

 

 

LIKVIDACE POJISTNÉ UDÁLOSTI

Před nahlášením pojistné události pojišťovně Generali je třeba vyžádat si od vaší zdravotní pojišťovny potvrzení o tom, kolik nákladů za léčení převezme. V Evropské unii a smluvních státech platí totiž reciprocita na proplácení léčebné péče - více ZDE.

 

V případě faktur/účtů za záchrannou akci nemusíte tyto předkládat zdravotní pojišťovně, nýbrž rovnou zaslat s on-line formulářem hlášení pojistné události na firmu Knox Versicherungsmanagement GmbH. Na záchranné akce a transporty se reciprocita nevztahuje.


Hlášení pojistné události se podává pomocí on-line formuláře v němčině nebo v anličtině.
Zde naleznete on-line formulář v němčině.
Zde naleznete on-line formulář v angličtině.


Při nahrávání faktur do formuláře přiložte také lékařské zprávy, zprávy od horské služby, popř.potvrzení vaší zdravotní pojišťovny o převzetí/nepřevzetí části nákladů za léčebnou péči,...etc.

 

V PŘÍPADĚ SMRTELNÉHO ÚRAZU a PŘEVOZU OSTATKŮ

Kontaktujte Europ Assistance
Tel.+43/1/253 3798
e-mail: aws@alpenverein.at, 24hodinový servis)

 

Pokud budete potřebovat s likvidací pojistné události poradit nebo pomoci, rádi Vám pomůžeme:

E-mail: alpenverein1@edelweiss.cz
Tel: +420 725 44 29 42