sloveská verzia

SOUČASNOST ALPENVEREINU

Rakouský Alpenverein (ÖAV) je dnes se svými více než 700 000 členy největším horolezeckým sdružením Rakouska. Nejdůležitějšími úlohami Alpenvereinu jako alpinistického spolku je podpora a provádění sportovních činností v horách jako jsou horská turistika, horské výstupy, lezení, skialpinismus a mnohé trendové sporty a k tomu nutné vzdělávání odborníků. Na vypracování a prosazení konceptu k bezpečnému provádění sportu je při tom kladena velká pozornost. Spolek dává k dispozici chaty, cesty a vybavení pro lezení, a tím požadovanou infrastrukturu. Stará se o odborné poradenství a informace např. svými mapami, odbornými časopisy a internetovými službami.
Jako největší alpinistický spolek se považuje za trvalého a účinného zástupce zájmů všech sportovců v horách Rakouska.

Struktura Rakouského Alpenvereinu


Alpenverein tvoří téměř 200 sekcí (oddílů). Tyto sekce jsou samostatné právní jednotky a jsou téměř ve všech městech v Rakousku (Linz, Salzburg, Wien,...). Všechny dohromady tvoří Alpenverein a všechny nabízejí stejné základní výhody, jako je pojištění, slevy na chatách, slevy na mapy, apod. Sekce Alpenverein Edelweiss je s téměř 80 000 členy největší v Rakousku a sídlí ve Vídni.

Společenské zaměření


Sociální angažovanost spolku se stává viditelnou ve své úspěšné práci s rodinami a mládeží a ve vlastním programu pro seniory. Nabízí fundované zážitkově pedagogické vzdělávání a celoročně pečuje o dětské a mládežnické skupiny, prázdninové tábory. A také o postižené účastníky a četné mládežnické domovy a prostory. Tím, že Alpenverein vede mládež k zážitkům v přírodě a horách, vykonává důležitou službu společnosti.

Ochránce přírody a životního prostředí


Jako „advokát Alp“ si Alpenverein vybojoval právo zasahovat do uspořádání alpského prostoru a etabloval se jako ekologické svědomí v otázkách životního prostředí v Alpách. Je kmotrem a partnerem alpských přírodních parků a ostatních chráněných oblastí. Angažovaní členové spolupracují na projektech pro ochranu přírody a při vysazování lesů v horách.

Kulturní angažovanost


Museum Alpenvereinu a jeho sbírky upozorňují na kulturní závazek spolku. Ten se projevuje na výstavách, v literatuře – jako v ročence „Berg“ – a v tvořivých programech.

Spolek superlativů

 

  • přes 700 000 členů tvoří největší rakouský alpský spolek,
  • 232 horských chat a 13 000 míst pro přespání činí Alpenverein největším ubytovacím podnikem v Rakousku,
  • 26 000 km Alpenvereinem udržovaných cest je rakouské největší sportovní „náčiní“,
  • chaty a cesty Alpenvereinu stejně jako více než 200 lezeckých stěn představují podstatnou část nabídky pro letní turismus a pro sportovní aktivity v horách pro téměř 3 miliony Rakušanů a další turisty z ostatních zemí,
  • přes 20 000 funkcionářů a tisíce spolupracovníků se starají svým nasazením o udržení a poskytování této nabídky.

Placeholder image

Alpenverein Edelweiss


Sekce Alpenverein EDELWEISS byla založena v roce 1946 a slavila v roce 2021 své pětasedmdesátileté jubileum. Se svými 80 000 členy patří mezi tři největší sekce Rakouského Alpenvereinu. Svoje sídlo má na adrese Walfischgasse 12, A-1010 Wien.
Sekce Alpenverein EDELWEIS je společensky užitečný, samostatný, nadstranický alpský spolek.
Jejím úkolem, který je definován stanovami,  je přiblížit členům této sekce alpinismus v nejširším slova smyslu se všemi jeho druhy činností, s její krásou, a rovněž osobní důležitost člověka.
Stručně řečeno se dá říci, že chce v přírodě a světě hor vytvořit pro člověka prostor pro zážitek, přičemž právě jeho udržení získává v posledních letech na stále větším významu.
Naše motto zní: Více radosti z hor s jistotou!

Nové logo Alpenvereinu


V roce 2014 přistoupil Rakouský Alpenverein po téměř 40 letech k vytvoření nového loga.
Spojení tradičního elementu s novým současným druhem písma - přesně to dokázal Alpenverein při vytváření nového loga. Zatímco původní písmo Alpenverein značně zastaralo, zůstává alpská protěž (Edelweiss) po přepracování hlavním znakem loga. Vždyť alpská protěž je součástí loga již 150 let.
Nové logo umožňuje poprvé zohlednit strukturu Alpenvereinu, který je tvořen právně samostatnými sekcemi a místními skupinami. Všech 195 sekcí a více než 200 místních skupin se může prezentovat jako součást Alpenvereinu. Proto i naše skupina Alpenverein Edelweiss CZ přechází na nové logo.

 

 

Placeholder image