sloveská verzia

FAQ

1. Pojištění

1.1 Vykonávané aktivity

Kryje pojištění v rámci členství v Alpenvereinu kiteboarding/snowkiting?

Dle vyjádření pojišťovny se pojištění vztahuje in kiteboarding a snowkiting (záchrana, lékařské ošetření, transport). Je však třeba brát na zřetel, že kitting musí být provozován v původním smyslu ( použití padáku ke skoku - podíl letu nesmí převažovat nad jízdou).

 

Vztahuje se pojištění v rámci členství v Alpenvereinu i na potápění a barokomoru?

Ano, pojištění se na potápění vztahuje, avšak v rámci daných Všeobecných podmínek včetně zvážení výše krytí při cestách mimo EU a evropský prostor, kde neplatí reciprocita na proplácení léčebné péče. Pojištěno je i použití barokomory v případě ohrožení života a záchrany.

 

Vztahuje se pojištění v rámci členství v Alpenvereinu i na pracovní cesty do zahraničí?

Pokud člen během služební cesty do zahraničí onemocní nebo má nehodu (též pracovní úraz), pak je pojištěn v rámci bodu 2 Všeobecných podmínek, tj. budou mu během prvních osmi týdnů plněny léčebné výlohy do výše 10.000 EUR a náklady na transport neomezeně.
Pozor: U záchrany (bod 1) je to jiné. Ta je hrazena pouze v případě, že se jedná o cestu za volnočasovými aktivitami viz Všeobecné podmínky (AWS). Body 3 (povinné ručení) a 4 (právní výlohy) se vztahují pouze na vybrané druhy sportů.

 

Vztahuje se pojištění právní ochrany a povinného ručení i na jachting?

Na jachting se pojištění povinného ručení a právní ochrany nevztahuje. Bod 3 a 4 Všeobecných podmínek AWS se vztahuje pouze na činnosti konaných v rámci akcí Alpenvereinu a na vybrané individuálně vykonávané sporty (pěší turistiky, horolezectví, lezení po skalách, lyžování, běhu na lyžích, snowboardingu, jízdy na divoké vodě, canyoningu, túry na horském a trekovém kole). Jachting a poškození vypůjčených věcí (např. jachty) ve vztahu k bodu 3 a 4 Všeobecných podmínek AWS pojištěno není.

 


1.2 Místa pobytu členů

Jsem členem Alpenvereinu a zajímalo by mě, zda mohu pojištění uplatnit také jako cestovní pojištění pro pracovní cestu do USA, která není cílena do hor ani za lezením, nebo zda si musím nechat vystavit klasické cestovní pojištění.

Pojištění, které získáváte v rámci členství není vhodné pro cesty do USA a do Číny. Zde je částka pro krytí léčebných výloh nedostatečná, jelikož v USA i v Číně účtují nemocnice, v případě, že jste pojištěni, několikanásobek skutečných nákladů. Proto doporučujeme připojistit si částku na krytí léčebných výloh u některé komerční pojišťovny.


Pro pojištění v rámci členství v Rakouském alpském svazu platí následující:
V rámci členství v Rakouském Alpském Svazu (Alpenverein) získávají členové jako jednu z výhod i pojištění, které pro Alpenverein zprostředkovávají rakouské pojišťovny Generalli. Toto pojištění kryje celosvětově léčebné výlohy (do 10.000 EUR), záchranné akce (do 25.000 EUR) a transport do vlasti (neomezeně) až do nadmořské výšky 6.000 mnm. Záchranné akce jsou kryté pouze při volnočasových aktivitách. Krytí léčebných výloh a repatriace se vztahuje na volnočasové aktivity i pracovní cesty.
Primárně je ale toto pojištění určeno pro pohyb v Evropské unii a smluvních státech, jelikož jsou léčebné výlohy kryty pouze do výše 10.000 EUR. V Evropské unii a smluvních státech pak platí Evropský průkaz pojištění a většinu nákladů spojených s léčením přebírá recipročně Vaše zdravotní pojišťovna, a tak je výše krytí léčebných výloh dostatečná.

 

Vztahuje  se pojištění v rámci členství v Alpenvereinu na cestu přes Severní pól?

Cesta přes/na severní pól by v rámci pojištění, které je součástí členství v Alpenvereinu, pojištěna nebyla. Citace všeobecných podmínek: Pojištění se nevztahuje na úrazy/nemoc během účasti na expedicích do hor s vyšší nadmořskou výškou než 6 000 mnm a na expedicích do Arktidy, Antarktidy a Grónska.

 

V létě lete se chystám na Ararat a dočetl jsem se, že pojištění v rámci Alpenvereinu ve východní  části Turecka neplatí.

Asijská část Turecka je výslovně vyjmuta pro bod 3 a 4 (Pojištění povinného ručení a Pojištění právní ochrany). Bod 1 (náklady na záchranu) a 2 (náklady na repatriaci, transport a náklady na lékařské ošetření) tuto výjimku nemají a platí i v Turecku.

 

Jsem občanem s trvalým pobytem na Slovensku, nicméně se dlouhodobě zdržuji v ČR, kde jsem řádně pojištěný (na Slovensku nemám pojištění) - platí pro mě pojistné krytí na záchranu a převoz do nemocnice i ve Vysokých Tatrách (t.j. v zemi s trvalým pobytem), nebo se musím připojistit nad rámec Alpenvereinu?

Jelikož žijete a platíte si zdravotní pojištění v ČR, tak je Vaše těžiště zájmu v ČR a proto jste pro případ pojištění brán jako občan ČR a pro vás znamená výjezd na Slovensko výjezd do zahraničí. Připojišťovat se tudíž nemusíte. Jedna cesta z ČR do zahraničí může trvat pouze 8 týdnů.

 

Platí pojištění v rámci členství v Alpenvereinu na Islandu a Faerských ostrovech?

Island a Faerské ostrovy již patří mezi arktické oblasti, tudíž se zde na expedice běžné pojištění v rámci členství nevztahuje. Pokud však cestujete na Island jako běžný turista a Vaše cesta nemá expediční charakter – např. okružní jízda autobusem, pak pojištění v rámci členství v Alpenvereinu platí. Neplatí zde však pojištění právní ochrany - bod 3 a 4 Všeobecných podmínek AWS.
Na Islandu platí reciprocita na proplácení léčebné péče a tudíž i Evropský průkaz pojištění.
Na Faerské ostrovy se nevztahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, proto se zde neuplatní ani pravidla z něj vyplývající včetně nároku na nezbytnou lékařskou péči na základě předložení Evropského průkazu pojištění.

 

1.3 Pojistné částky

 

Není krytí léčebných výloh v rámci pojištění (AWS-Alpenverein Weltweit service) člena Alpenverein příliš nízké – do 10.000,- EUR?

Částka skutečně není vysoká, pojištění je všeobecně zaměřeno na záchranu, transport a repatriaci osob. Částka 10.000 Eur na krytí léčebných výloh je dostatečná v EU a evropském prostoru, kde se pohybuje většina členů Alpenvereinu, a kde platí reciprocita na proplácení léčebné péče a většinu nákladů spojených s léčením převezme vaše česká zdravotní pojišťovna. Pro cesty mimo evropský prostor doporučujeme připojistit si léčebné částky u komerční pojišťovny. Je na zvážení každého, zda mu tato částka stačí na jeho konkrétní cestu a sportovní aktivity. Případně je nutno posoudit, zda se pohybujete v zemích EU viz Uplatnění nároku českých pojištěnců na zdravotní péči ve státech EU nebo mimo tento prostor.

 

Předmětem pojištění v rámci členství je také krytí odpovědnosti za způsobenou škodu druhé osobě. Dotazuji se zda se  pojištění odpovědnosti vztahuje také na  krytí nákladů spoluúčasti na škodě způsobené  mnou v zahraničí na automobilu zapůjčeném z půjčovny. T.j pokud způsobím nehodu, poškodím půjčený automobil , nebo automobil někdo odcizí,  (automobil je havarijně a proti krádeži pojištěn ale se spoluúčastí), zda mohu půjčovnou uplatňovanou spoluúčast krýt pojištěním odpovědnosti Alpenverein.

Na vámi uvedené škody na automobilu se odpovědnost za škodu nevztahuje. Krytí odpovědnosti za škodu platí v Evropě a vztahuje se na výkon následujících druhů sportu (i soukromě mimo akce jednotlivých sekcí): pěší turistiky, horolezectví, lezení po skalách, lyžování, běhu na lyžích, snowboardingu, jízdy na divoké vodě, canyoningu, túry na horském a trekovém kole.
(Jako túry na horském nebo trekovém kole se rozumí takové túry, které jsou podnikány na lesních silnicích, lesních a jiných nezpevněných cestách a na k tomu určených příp. značených cyklistických stezkách ve sportovním oblečení. Nehody na silnicích povolených také pro veřejný provoz, na cyklistických stezkách ve městě nebo obcích nejsou pojištěny, ledaže by se nehoda stala v souvislosti s výše popsanou túrou na horském nebo trekovém kole.)


1.4 Zdravotní omezení pojištěnce

 

Člen s kardiostimulátorem:

Záchrana: členové se zdravotními potížemi před nástupem na cestu - kardiostimulátor z důvodu srdeční slabosti - jsou pojištěni.
Náklady na léčebné ošetření a transport: akutní záchvaty jsou pojištěny, ošetření chronického onemocnění (např. odstranění problémů s kardiostimulátorem) pojištěno není.

Do jakého měsíce těhotenství mohu vycestovat do zahraničí, aby se na mě vztahovalo pojištění v rámci členství?
Záchrana: Zde není žádné omezení v případě těhotenství.
Náklady na léčebné ošetření a transport: pojištění se vztahuje na cesty v jakémkoliv okamžiku těhotenství. Nejsou však pojištěny umělá přerušení těhotenství a těhotenská vyšetření a porody, Pojištěny jsou však náklady na předčasné porodů, které se uskuteční minimálně dva měsíce před přirozeným termínem porodu (1-7 měsíc těhotenství).

 

1.5 Obecné dotazy k pojištění

 

Kdy mohu požadovat po pojišťovně transportu do vlasti?

Transport ze strany člena může být vyžadován v případě:
- pokud existuje život ohrožující onemocnění
- pokud není na místě poskytována lékařská péče srovnatelná s domácí standardem
- pokud se očekává pobyt v nemocnici delší než 5 dní
Pokud je jeden z těchto předpokladů splněn, může člen požadovat transport do vlasti. Prosím mějte na zřeteli, že transport musí být organizován přes nouzové telefonní číslo uvedené na AV kartě:
Pro transport (nehoda, nemoc), repatriaci zemřelého – nutný kontakt s Tyrol Air Ambulance:
Tel.+43 (0) 512/22422, Fax: +43 512 28 88 88, Email: taa@taa.at
!!! Jinak bude výdaje za převoz kryty pouze do maximální výše 750 EUR !!!

 

Při lyžování ve volném terénu jsme se kvůli nízké oblačnosti dostali do místa, které nešlo sjet a ani se nešlo vrátit se nahoru. Vzhledem ke zhoršujícímu se počasí jsme zavolali horskou službu, která nás ze svahu zachránila. Máme nárok na proplacení zásahu horské služby?

Ano, záchranné akce jsou hrazeny, i pokud se nezraněný člen dostal do nouzové situace v horách či na vodě a musí být zachráněn. Pro rozhodnutí, zda je záchranná akce oprávněná platí vždy pravidlo, že se musí jednat o záchranu v případě ohrožení zdraví či života. Není důležité, zda je osoba zraněná nebo ne.

 

2. Členství

 

Vztahuje se rodinné členství i na partnery stejného pohlaví?

Ano, pokud mají stejné trvalé bydliště.

 

Jaké je pravidlo pro uznání rodinného členství?

Nesezdaní partneři musí mít stejné trvalé bydliště. Manželé nemusí mít stejné trvalé bydliště, ale musí žít ve společné domácnosti.

 

Když jsem nebyl členem v tomto roce a stal bych se od září členem na příští rok, bude se mi vztahovat pojištění i na zbytek tohoto roku?

Tzv. Akce září, kterou popisujete, se vztahuje pouze na osoby, které nikdy nebyly členy Alpenvereinu, a to žádné sekce. Pokud jste ještě nikdy nebyl členem Alpenvereinu, tak se můžete přihlásit od 1.9. do konce roku již na další rok a členství vám bude platit i po zbytek letošního roku.
Pokud jste již někdy dříve členem byl, tak tuto akci využít nemůžete.

Pokud se dnes (v červnu) přihlásím do klubu, platí mi členství po dobu jednoho roku (tj. do června příštího roku) nebo pouze do konce letošního roku (tj. do 31. 12.)?
Jedná se o členství a platí se členské příspěvky na kalendářní rok. Členství je platné vždy do 31.1. následujícího roku.

 

3. Horské chaty

 

Existuje nějaký rezervační systém na chaty?

Pro chaty Alpenvereinu zatím žádný jednotný on-line rezervační systém neexistuje. Od začátku roku 2016 bude fungovat pro chaty Alpenvereinu stejný rezervační systém jako funguje na švýcarských chatách.

 

Existuje rezervační systém pro Winterraumy? Dočetl jsem se, že na na chatě je prostor pro cca 7 lidí, aby se nám (náhodou) nestalo, že prostor již bude obsazený.

Rezervační systém pro Winterraumy neexistuje a ani se neplánuje. Winteraum je používán v době, kdy není chata obhospodařována a není, kdo by rezervace přijímal a kontroloval. Winterraum slouží také jako nouzové ubytování pro zimní turistiku a proto se tam musí vejít všichni, kdo se dostaví. Ve Winterraumu platí: kdo dřív přijde.