sloveská verzia

NOVINKY 2022

18.leden 2022

 

Nové číslo časopisu Bergauf

 

Vyšlo nové číslo časopisu Alpenvereinu Bergauf 01/2022, jehož hlavním tématem je sníh = laviny, ledovce, přežití živočichů v zimě,...etc

Časopis ale na 132 stranách přináší i plno dalších zajímavých informací, článků a tipů na túry.

 

 

ARCHIV ČASOPISU BERGAUF (vychází 5x ročně)

 

 

Lavina možností - Pět otázek, pět odpovědí

"Co když...?" Všechna lavinová cvičení mají jedno společné: vždy se objevují stejné otázky týkající se velmi specifické situace. Obecné základní schéma zpracované Alpenvereinem "Nouzová situace - lavina" samozřejmě nemůže odpovědět na množství těchto speciálních otázek, protože všechny lavinové scénáře mají ještě něco společného: každý z nich je jiný! Gerhard Mössmer

 

Alpenverein - záchrana z laviny

 

Cvičení na téma "Nouzová situace - lavina" nenechává žádného skialpinistu chladným a účastníkům se hlavou honí nejrůznější scénáře, z nichž některé jsou až příliš složité. Nejčastější otázka a moje jasná jednička: "Co když někomu sondou vypíchnu oko?" Fuj, hrozná myšlenka a ušetřím vás odpovědi.

Účelem tohoto článku je zabývat se často kladenými otázkami-FAQ (1), které by se mohly vyskytnout při skutečné lavinové nehodě, ale na které není v literatuře dostatečná odpověď, protože by přesahovaly její rozsah. Kromě toho je třeba vždy na místě rozhodnout, který postup - nad rámec základního vývojového diagramu - je v konkrétní situaci nejlepší. Proto nemůžeme mluvit o obecné doktríně, ale pouze o radách pro chování, které se vztahují právě k těmto okolnostem.

 

1. Volá se nejprve na tísňovou linku, nebo se nejprve hledá?

Pravidlo zní: tísňové volání proveďte okamžitě, pokud možno bez časových ztrát! Pokud je k dispozici více záchranářů, vedoucí okamžitě určí jednu osobu, která provede tísňové volání (140 nebo 112). Pokud jste sami, je situace obtížnější. Pokud je u lavinového kužele pouze jedna zasypaná osoba a jeden záchranář, který je u kužele laviny rychle, např. přijíždí shora na lyžích, a který umí vyhledávat pomocí lavinového vyhledávače, provádí se vyhledávání jako první. Stojí-li tentýž záchranář daleko pod kuželem, je vhodné provést tísňové volání jako první nebo během výstupu, tj. bez ztráty času, protože mezitím může vrtulník dorazit na místo nehody dokonce rychleji než samotný záchranář.

Tip: Pro rychlou záchranu společníka je rozhodující správné místo srazu, které je lavině odolné a zároveň co nejblíže svahu, přičemž je ideálně vidět z horního i dolního místa srazu.

 

2. Kolik osob hledá?

Odpověď závisí na 1. počtu dostupných záchranářů, 2. velikosti laviny a 3. počtu zasypaných osob. V případě jednoho zasypaného máme v ideálním případě k dispozici tolik záchranářů, abychom mohli při vyhledávání signálu pokrýt celou oblast: Pokud je například vyhledávací pás široký 50 m a lavina je široká 100 m, potřebujeme dva záchranáře (viz obrázek), pokud je lavina široká 150 m, tři. V případě vícenásobného zasypání musíme také pokrýt celou oblast pátrání a vyslat tolik záchranářů, kolik je zasypaných osob. Příklad: Pokud jsou zasypáni dva lidé a k pokrytí pátrací oblasti je potřeba pouze jeden záchranář, přesto budou ke kuželu vysláni dva záchranáři (pokud jsou samozřejmě k dispozici). Jestliže oba běží ke stejné zasypané osobě, je třeba se domluvit, kdo ji převezme a kdo poběží na další signál.

Tip: Jedna osoba jasně převezme velení a určí, kdo se ujme které funkce při záchraně, zejména kolik lidí hledá! Lidé, kteří hledají, spolu komunikují.

 

3. Vyhledává se lavinovým vyhledávačem na lyžích nebo bez lyží?

Pokud jde o záchranu kamaráda shora, je odpověď jasná: s lyžemi a přiměřeně fázím vyhledávání, kdy se lyže odepnou na začátku fáze jemného hledání. Pokud se záchranáři nacházejí pod kuželem, existují dvě možnosti: V případě, že se záchranáři nacházejí v blízkosti kužele a sníh je pevný, pátrání probíhá okamžitě a pěšky. Co teď většinu lidí překvapí: Ve skutečnosti je tento scénář spíše výjimkou než pravidlem, protože čerstvý lavinový sníh není - jak se často mylně předpokládá - tvrdý, ale tak měkký, že se v něm někdy propadnete až po pás, což velmi ztěžuje pěší pohyb. Proto je zejména ve větších lavinách (respektive v pátracích oblastech), kde ještě nemáme prvotní signál, lepší volbou druhá možnost, tj. opětovné nalepení pásů. Tím sice na začátku ztrácíme cenný čas, ale získáváme ho zpět díky výrazně vyšší rychlostí, zejména při hledání signálu. I ti méně zdatní při pěším hledání v hlubokém sněhu rychle narazí na své limity. Pokud je vzdálenost ke kuželu tak velká, že pěší výstup je příliš namáhavý a časově náročný, přichází v úvahu pouze druhá možnost: nalepit pásy a co nejrychleji vystoupat.

Tip: Stoupací vázání a pásy mají smysl nejen v případě laviny ale i při freeridu: Pokud někdy sejdeme ze správné cesty a ocitneme se v pověstné "Rue de la Gack", je tato "záloha" také velmi užitečná.

 

4. Vyndavám nejdříve lopatu a sondu nebo nejprve hledám zasypaného?

Nejprve hledáme, pak - na konci jemného hledání - vyndáme z batohu lopatu a sondu. Oproti dlouholeté lektorské výuce jsme doporučení změnili z několika důvodů: 1. Příjezd na lyžích shora s vybavením se neosvědčil: jen málokomu se podaří sjet s lavinovým vysílačem, lopatou, sondou a lyžařskými hůlkami v ruce.2. Při organizaci na začátku se často zapomínalo na batoh s lékárničkou.3. Rychlý pohyb po lavinovém kuželu s lopatou a sondou v ruce byl velmi únavný. To, co na cvičišti fungovalo docela dobře, na skutečné lavině fungovalo jen omezeně (viz odpověď 3) a sonda se mohla snadno zlomit. 4. Pokud se při jemném hledání ukázalo, že zasypaná osoba se nachází jen několik centimetrů pod povrchem sněhu, byla sonda předem sestavena zbytečně a cenné vteřiny byly ztraceny. Nejnižší hodnotu při jemném hledání lze nyní označit čepicí, rukavicí, čelenkou apod., když není po ruce lopata.

 

5. Co mám dělat, když hledám sám dva zasypané a u prvního nalezeného neklesá hodnota na vyhledávači pod 2m?

Pátá a poslední otázka je jistě morálně a eticky nejnáročnější a každý z nás doufá, že toto rozhodnutí nikdy nebude muset učinit. S vědomím, že 1. statistická šance na přežití v hloubce dvou metrů (a více) je velmi nízká a 2. vykopání a odkrytí dýchacích cest bude jistě trvat déle než hrozivých 15 minut (2), je doporučením - podobně jako u třídění-tzv.triage (3) - přejít k dalšímu signálu. Pokud je druhá osoba případně zasypaná jen několik centimetrů hluboko, má výrazně vyšší šanci na přežití ...

Tip: Standardní opatření spočívající v individuální jízdě v lavinami ohroženém terénu omezuje rozsah škod v případě nejhoršího.

 

Gerhard Mössmer je zaměstnancem oddělení horských sportů rakouského Alpenvereinu, horským vůdcem a soudním znalcem.

 

(1) FAQ jsou souhrnem nejčastěji kladených otázek.

(2) Pokud je zasypaný zachráněn v této době, je statistická šance na přežití více než 90 %.

(3) Termín triage pochází z francouzštiny a znamená "výběr" nebo "třídění". V lékařském kontextu popisuje klasifikaci pacientů podle závažnosti jejich zranění.

 

ARCHIV ČASOPISU BERGAUF

 

 

archiv novinek