sloveská verzia

NOVINKY 2019

30. října 2019

 

právní odpovědnost u pasoucích se zvířat

Změna v právní odpovědnosti u pasoucích se zvířat a pravidla chování pro návštěvníky hor

Na tiskové konferenci, ministryně ze sekce Životního prostředí, udržitelnosti a cestovního ruchu Elisabeth Köstinger, spolu s prezidentem Rakouského Alpenvereinu Andreasem Ermacorou, místopředsedkyní WK Martou Schulz a prezidentem LKO Josefem Moosbrugger, představili "Akční plán bezpečných alpských pastvin". Důraz byl kladen na 10 bodů z kodexu chování pro správné zacházení s pasoucími se zvířaty.

 

Osobní odpovědnost návštěvníků hor a pastvin

 

Tragická nehoda s krávou a následný verdikt u Krajského soudu v Innsbrucku vedly k velké nejistotě mezi zemědělci a návštěvníky vysokohorských oblastí. "Až dosud byly vlastníci společenských zvířat právně zodpovědní za nehody a incidenty. Ale, když se pohybujete v přírodě, musí se brát v úvahu i osobní odpovědnost. Proto se Alpenverein podílel na vypracování kodexu chování pro návštěvníky "horských oblastí a pastvin. Kodex vysvětluje, jak se správně chovat, když potkáte pasoucí se zvířata, zdůrazňuje Köstinger a poukazuje na to, že poprvé existují jednotná pravidla pro turisty na celostátní úrovni.

 

Spolková vláda mimoto připravila legislativní změnu, která obsahuje nový odstavec v občanském zákoníku (ABGB), který mění zákon o odpovědnosti. "Právně je zapsána spoluodpovědnost návštěvníků hor a zároveň se tím vytváří pro zemědělce právní jistota. Existují jasná pravidla koexistence, na která se mohou úřady a soudy přímo odvolávat v budoucnosti, "říká Elisabeth Köstinger (ministryně ze sekce Životního prostředí, udržitelnosti a cestovního ruchu).

 

Zajistit pastviny jako ekonomické, rekreační a přírodní prostředí

 

"Pro zemědělství je bezpečí a soudržnost všech zúčastněných enormně důležitá. Cílem nového nařízení bylo umožnit našim hostům vychutnat si svůj volný čas v horách a pomoci zemědělcům na přibližně 8 000 vysokohorských pastvinách, "uvedl prezident zemědělské komory (LKO) Josef Moosbrugger. "Všechny čtyři body tohoto preventivního balíku jsou již realizovány nebo se již provádějí. Novela ABGB je předmětem revize, kodex chování s jasnými pokyny pro návštěvníky hor je k dispozici, standard pro majitele domácích zvířat se již dostal k zemědělcům a v neposlední řadě se už vyhodnotila pojistné řešení. Moosbrugger dodává: "Je nesmírně důležité zajistit pro vysokohorské oblasti, aby louky a pastviny byly hospodářské, rekreační, přírodní a kulturní prostředí pro celé Rakousko a naše hosty. S těmito opatřeními a pokyny mohou alpští zemědělci a hosté začít novou sezónu s dobrým pocitem. 

 

Spravedlivá spolupráce mezi zemědělstvím a cestovním ruchem

 

"Díky rychlé iniciativě spolkové vlády bude nadále zaručena svoboda pohybu v přírodě, která dělá cestovní ruch v Rakousku tak atraktivním pro turisty na celém světě," řekla viceprezidentka WKO Martha Schultz. "Akční plán posílí koexistenci, jakož i vlastní odpovědnost, kterou nesou všichni návštěvníci těchto oblastí. Tradiční pohostinnost, vynikající kuchyně a jedinečná příroda jsou jedinečné znaky našich dovolenkových destinací. Pravidla chování na pastvinách a pastvinách významně přispívají k zajištění toho, aby to v budoucnu zůstalo neměnné. "

 

10 pravidel správného chování pro vycházení s pasoucím se dobytkem

 

  • Vyhýbejte se kontaktu s pasoucími se zvířaty, nekrmte zvířata, udržujte si bezpečnou vzdálenost!
  • Zachovávejte ticho, nevystrašte pasoucí se dobytek!
  • Krávy matky, chrání své telata, zabraňte kontaktu matek a psů!
  • Vždy mějte psi pod kontrolou a na krátkém vodítku. Pokud očekáváte útok: okamžitě vodítko uvolněte!
  • Neopouštějte turistické stezky na horských loukách a pastvinách!
  • Pokud Vám blokuje cestu pasoucí se dobytek, obcházejte ho v co největší možné vzdálenosti!
  • Při přiblížení se dobytka: zůstaňte v klidu, neotáčejte se zády a vyhněte se zvířatům!
  • Už při prvních znacích neklidu zvířat je třeba rychle opustit pastvinu!
  • Všímejte si ohradníků! Pokud vidíte bránu, použijte ji, pak ji dobře uzavřete a rychle pastvinu přejděte!
  • Chovejte se s respektem k lidem, kteří zde pracují, k přírodě a ke zvířatům!

 

<

 

archiv novinek