sloveská verzia

NOVINKY 2021

30.duben 2021

 

Nové číslo časopisu Bergauf

 

Vyšlo nové číslo časopisu Alpenvereinu Bergauf 02/2021, jehož hlavním tématem je každoroční zpráva o stavu ledovců v Rakousku. Časopis ale na 132 stranách přináší i plno dalších zajímavých informací, článků a tipů na túry.

 

 

ARCHIV ČASOPISU BERGAUF (vychází 5x ročně)

 

 

Připravili jsme pro vás výtah ze zprávy o stavu ledovců.

 

Alpenvereinu - stav ledovců

 

Výsledky pozorování a měření ledovců v sezóně 2019/2020

 

Pro rok 2019/2020 jsou k dispozici konkrétní naměřené hodnoty z 81 ledovců a tendence byla jasně stanovena pro dalších 11 - obvykle z porovnání fotografií. Z těchto 92 ledovců bylo 85 (92,4%) na ústupu a u 7 (7,6%) se délka nezměnila (stacionární), tj. jejich změna délky zůstala v rozmezí +/-1 m. V předchozím roce byla tato informace k dispozici také pro 92 ledovců, z nichž 86 bylo na ústupu, 5 stacionárních a 1 se prodloužil. Na 81 ledovcích, na kterých byla prováděna měření, bylo možné vyhodnotit 248 měření měřicích značek. U 11 ledovců, na kterých nebylo měření možné, byl proveden odhad tendence - obvykle ze srovnávacích fotografií.

 

V průměru došlo ve sledovaném roce 2019/2020 k zmenšení u 81 ledovců, u kterých lze hodnoty změny délky vypočítat z konkrétních výsledků měření, o délku 15,0 m. Toto množství je podobné jako v předchozím roce (-14,3 m pro 84 ledovců) a nižší než v letech 2017/18 (-17,2 m pro 76 ledovců) a 2016/17 (-25,2 m pro 75 ledovců), stejně jako průměr za posledních 10 let (-17,0 m). V dlouhodobé řadě od roku 1960, která je znázorněna na obrázku, je však aktuální průměrná hodnota úbytku ledovců v pořadí 12. a leží tedy v první čtvrtině hodnot.

 

Alpenvereinu - stav ledovců

 

Ve vykazovaném roce 2019/2020 opět nedosáhla maximální výše úbytku ledovce výše v letech 2017/2018 a 2016/2017. V posledně zmíněném roce 2016/2017 dokonce 3 ledovce ustoupil o více než 100 m, v roce 2019/2020 to byl případ pouze jednoho: Jednalo se o ledovec Hornkees v Zillertalských Alpách se změnou délky -104,0 m. Pouze čtyři další ledovce ustoupily nejméně o 50 m: Alpeinerferner ( Stubaiské Alpy) s 67,2 m, Pasterze (skupina Glockner) s 52,5 m, Gepatschferner (Ötztalské Alpy) s 51,5 m a Schlatenkees (skupina Venediger) s 50,0 m.

 

Ze 7 stacionárních ledovců byly konce 2 ledovců (nadále) pod starým sněhem z předchozí zimy, jmenovitě na ledovci na Roten Knopf (Schobergruppe) a na ledovci Eiskar (Karnské Alpy). Těch 5 dalších bylo zjevně odkryto jen krátce před datem měření (ledovec Schneeloch, Dachstein); Niederjochferner, (Ötztalské Alpy); Furtschagl a Schlegeiskees (Zillertalské Alpy); stejně jako Kleinelendkees (skupina Ankogel), kdy se ledová hrana ještě nemohla rozpouštět. V žádném případě se nejedná o zlepšení situace ledovců.

 

Závěr je tedy téměř stejný jako v předchozích zprávách:

Přestože se průměrná hodnota úbytku ledovců ve srovnání s předchozím rokem změnila jen málo, byla také dlouhodobě na vysoké úrovni. Relativně vysoký počet ledovců, jejichž délka se nezměnila, není v žádném případě způsoben zlepšenými podmínkami pro ledovce. Rok byl dalším v řadě v období drastického ledovcového ústupu, který bude pravděpodobně pokračovat i v budoucnu.

 

 

ARCHIV ČASOPISU BERGAUF

 

 

archiv novinek