sloveská verzia

NOVINKY 2019

4.prosince 2019

 

Alpy - divoké srdce Evropy je ohroženo

 

#UnsereAlpen: Mezinárodní kampaň alpských klubů s jasnými požadavky na evropskou politiku

 

Žádné velehory na světě nejsou tak protkané moderní civilizací jako Alpy. Jsou umístěny v centru Evropy, obklopené velkými městy a jsou hojně využívány všemi představitelnými způsoby. Zároveň jsou Alpy stále synonymem idylické přírody. Rozpor? Zajisté! Pokud v alpské politice nedojde k obratu, bude ekologická, ekonomická a sociální rovnováha v Alpách narušena.

 

Das wilde Herz Europas ist bedroht – die Alpen (Drei-Zinnen; Foto: Jan Kusstatscher)
Das wilde Herz Europas ist bedroht – die Alpen (Drei-Zinnen; Foto: Jan Kusstatscher)

 

Jasné požadavky na evropskou politiku

 

Problémy v Alpách mají celoevropský rozměr. Alpské spolky (ÖAV, DAV, AVS) v rámci kampaně #UnsereAlpen volají po evropských řešeních.

Propagujte šetrný cestovní ruch. Zásada „hlasitější, větší a velkolepější“ nesmí být měřítkem rozvoje cestovního ruchu. Stále více lidí ve svém volném čase touží spíše po přirozenosti než po pokřivené alpské kulise. Alpské spolky proto očekávají ochotu vymýšlet, rozvíjet a prosazovat alternativní koncepty. Chtějí se aktivně účastnit. Jedním z příkladů je projekt Bergsteigerdörfer (horolezecké vesnice), které staví na konceptu udržitelného cestovního ruchu. V roce 2019 je v Alpách již 28 horolezeckých vesnic, které se k tomuto přístupu zavázaly.

 

Nastavte limity rozšířování. Smyčka kolem posledních přírodě ponechaných oblastí Alp se pomalu uzavírá - příliš silný je tlak lyžařských středisek, energetických technologií, dopravního a technického vybavení, příliš proměnlivý je zájem politiky o ochranu přírody. Poslední vysokohorské přírodní oblasti nesmí být zastavěny, stavební expanze potřebuje jasné limity, které budou závazně dodržovány. Alpské spolky toto požadují společně s dalšími organizacemi, jako je WWF a Naturfreunde.

 

Chraňte alpské vody. K veřejné konzultaci EU o zachování rámcové směrnice o vodě se v roce 2019 sešlo více než 375 000 hlasů. To je velký úspěch pro iniciativu „Zachraňte naši vodu“, do níž jsou zapojeny také Alpské spolky. Komplexní ochrana vody je celoevropskou záležitostí a nesmí být oslabována ve prospěch ekonomických zájmů!

 

Zavést změny v dopravě. Alpy jsou turistickou baštou i tranzitní oblastí. Objem dopravy se v posledních desetiletích zmnohonásobil. S přesunem nákladní dopravy na železnici a rozvojem veřejné dopravy ve venkovských oblastech jsou na evropskou politiku kladeny velké úkoly více než kdy jindy.!

 

Proč Alpy dosahují až do Bruselu?

 

Velká část Evropy těží z dostupných zdrojů v Alpách - jen pomyslete na obrovské zásoby vody a s tím související využití. „Jak se daří Alpám je důležité pro celou Evropu, jejich stav nakonec ovlivňuje celý kontinent - a naopak,“ říká viceprezident DAV Rudi Erlacher.

 

Prezident rakouského Alpenvereinu (ÖAV) dr. Andreas Ermacora: "Alpy mají nejen ekologickou a ekonomickou hodnotu, ale jsou hluboce zakořeněny v kulturní historii Evropy."

 

prezident Rakouského Alpenvereinu (ÖAV) dr. Andreas Ermacora

 

A prezident AVS Georg Simeoni uzavírá: „Pokud se Alpám bude dařit dobře, bude se dařit dobře i lidem v Evropě.“

 

Alpské aspolky v jižním Tyrolsku (AVS), Rakousku (ÖAV) a Německu (DAV) představují celkem asi dva miliony členů, rozložených do mnoha evropských zemí. Považují za svou společenskou odpovědnost pracovat pro Alpy a šířit jejich velký význam mezi širokou veřejnost. Přesně to dělají s jejich společnou kampaní #UnsereAlpen. Mottem kampaně je: "NAŠE ALPY - TAK KRÁSNÉ! ZATÍM! VYPLATÍ SE ZA NĚ BOJOVAT!"

 

www.unsere-alpen.org

 

 

archiv novinek