sloveská verzia

NOVINKY 2020

23.duben 2020

 

Alpenverein informuje k současné situaci

Alpenverein Innsbruck

 

Milí přátelé hor,

teploty venku již lákají k výletům a spousta z vás se jistě ptá, jak to bude v nadcházejícím období s návštěvou alpských zemí, především Rakouska.

 

V každém případě je nutné sledovat doporučení a nařízení oficiálních úředních míst. My se Vám budeme snažit zprostředkovat informace vydané přímo Alpenvereinem.

 

V této době představitelé Alpenvereinu s VAVÖ (zastřešující spolková organizace) intenzivně pracují s příslušnými ministerstvy na nastavení podmínek a doporučení fungování Alpenvereinu. Rakouský alpský spolek by se nyní měl znovu probudit do barevného života - s rozumem, solidaritou a empatií.

 

Znovuotevření kontaktních míst jednotlivých sekcí

Podle aktuálních informací Hospodářské komory a dle názoru Alpenvereinu je opět možné od 14.4. otevřít pobočky za následujících podmínek:

 

  • Vnitřní prostory pro zákazníky musí být menší než 400 m2 (již od 7.4.2020)
  • Pracovníci v bezprostředním kontaktu se zákazníky stejně tak zákazníci musí nosit ochranné pomůcky, které zakrývají oblast úst a nosu a chrání tak před kapénkovou infekcí (výjimka: děti pod 6 let). Je doporučena ochrana ve formě plexiskla.
  • Všechny osoby musí být od sebe vzdáleny alespoň jeden metr.

 

U společností se zákaznickou plochou menší než 400 m² platí následující dodatečný požadavek:

Musí být přijata taková vhodná opatření, aby bylo zajištěno, že se v zákaznické oblasti bude zdržovat maximálně tolik zákazníků, aby každý z nich měl k dispozici 20 m2 celkové prodejní plochy. (výjimka: pokud je zákaznická plocha celkem menší než 20 m2, zákazníci mohou vstoupit po jednom)

 

Tato opatření jsou činěna v souvislosti s opatřeními vydanými Ministerstvem pro sociální věci, zdravotnictví, péči a ochrany spotřebitele za účelem zabránění šíření COVID-19. Celé znění viz stránky ministerstva: www.sozialministerium.at

 

Akce a organizované túry

V zásadě jsou akce do konce června zrušené. Avšak otázkou jsou vedené a organizované horské túry, které by splňovaly podmínky, kde by nebylo publikum a byl by dodržen odstup 2 m. Tyto by mohly být povoleny od 1.5.2020. Na zpřesnění pravidel se pracuje, viz Ministerstvo pro umění, kulturu, věci veřejné a sport: www.bmkoes.gv.at

 

Ministerstvo však důrazně poukazuje na minimalizaci rizika při výkonu sportu, neboť kapacity záchranného a zdravotnického systému jsou nadále nezbytné pro boj s Corona pandemií.

 

V zásadě je v současné době povoleno provozovat sport venku samostatně nebo s lidmi z vaší vlastní domácnosti. Rovněž je třeba dodržovat zákaz shromažďování více než pěti osob na jednom místě.

 

Doporučení pro chování ve volném čase

Stav nyní: Sportování je nyní omezeno na vlastní čtyři stěny, respektive vlastní zahradu. Do odvolání je ovšem dovoleno provozovat sport venku samostatně nebo s lidmi z vaší vlastní domácnosti (procházka, běh). Přitom musí být dodržen odstup minimálně jednoho metru od ostatních lidí.

 

Budoucnost: Oddělení horských sportů Alpenvereinu pracuje ve spolupráci s VAVÖ na pokynech, za kterých bychom si mohli představit vykonávání horských sportů v době koronové.Tento dokument měl být v pátek předložen Ministerstvu pro sport. Doufáme, že náš návrh bude přesvědčivý a my budeme moci opět vyrazit s dalšími lidmi na cesty - v malých skupinách. Tyto pokyny předáme co nejdříve všem sekcím a představíme je veřejnosti.

 

Od 1.5. chceme na túry do přírody v rámci spolkové činnosti, v této souvislosti čekáme na odpovídající vyjádření.

 

Vyžití lezeckých oblastí

Vstup do sportovních zařízení je v současné době až na několik výjimek zakázán. Spravované lezecké oblasti tím nejsou dotčeny, z právního hlediska jsou to „stezky“, nikoli „sportoviště“. Pokud je provoz sportovních zařízení v současné době zakázán a provozovatelé musí poskytnout příslušné informace, nevztahuje se to na spravované horolezecké oblasti. Sekce, které spravují lezecké oblasti, je nemusí blokovat viditelným „zákazem vstupu“.

 

Vnitřní sportovní zařízení

Podle ministerstva sportu je trénink v indoorových sportovních zařízení vyhrazen za přísných podmínek pro výkonostní sportovce. Alpenverein, Rakouská horolezecká asociace a největší lezecké tělocvičny v Rakousku v současné době intenzivně pracují na pokynech (10 bodů) pro bezpečný provoz lezeckých hal. Výsledky budou zaslány odpovědnému ministerstvu, aby mohl být provoz zařízení v dohledné době obnoven.

 

Možnosti bezpečného provozu horských chat

Byli jsme osloveni příslušnými ministerstvem, abychom zpracovali návrh budoucího provozu chat. V této souvislosti jsme sestavili pracovní skupinu s důležitými provozovateli horských chat v Rakousku - s VAVÖ, Naturfreunde, ÖTK a DAV a vypracovali jsme seznam možných nápadů a opatření, které by mohlo ministerstvo použít jako základ pro vydání vyhlášky. Jednotlivá oddělení DAV, AVS, SAC a ÖAV již toto téma předjednala. Očekává se, že výsledky budou představeny začátkem května. Postupné a opatrné nastartování gastronomie a ubytování by mělo začít dle tohoto oznámení od poloviny května.

 

Práce na správě horských cest

Práce na správě horských cest mohou být samozřejmě prováděny. Stejně jako u všech ostatních činností platí následující:

 

  • Vyvarovat se rizikových činností – nosit ochranné pomůcky. To platí zvláště při práci s motorovou pilou.
  • Když, jak je z bezpečnostních důvodů doporučeno, bude práce probíhat ve dvojici, je třeba dodržovat od sebe odstup!
  • Při příjezdu - pokud je společný - nosit ochranu nosu a úst

 

ALPENVEREIN EDELWEISS CZ

 

archiv novinek