sloveská verzia koukněte na náš Facebook

NOVINKY 2020

6.květen 2020

 

Horské sporty & COVID-19

Pokyny Asociace rakouských alpských spolků (VAVÖ) pro horské sporty v čase koronaviru.

 

Alpenverein

Preambule

Jako horští sportovci a vyznavači outdooru jsme si vědomi významu osobní zodpovědnosti, jednání s vědomím rizika, kamarádství a zkušeností. Neočekávaně a bez předchozích zkušeností jsme na neurčitou dobu konfrontováni novým, nebezpečným virem. Reagovat musíme rozšířením našich současných bezpečnostních preventivních opatření, abychom minimalizovali riziko infekce při výkonu našich sportů s lidmi, kteří s námi nežijí ve společné domácnosti.

Experti Alpenvereinu (ÖAV) a Naturfreunde (NFÖ) společně s Asociací rakouských alpských spolků (VAVÖ) zpracovali pokyny pro výkon horských sportů v čase koronaviru, tak aby byly v souladu s předpisy vlády a umožňovaly rozumné a radostné sportování. Skládají se ze sedmi pravidel, které byly rozšířeny o doporučení dle jednotlivých sportovních směrů.

 

1. Nepodceňovat riziko

Držte se při podnikání alpských výprav výrazně pod hranicí svých vlastních schopností. Zvažte rizika a nesnáze spojené se záchrannými pracemi potažmo následné zatížení nemocnic v době koronaviru. Více než jindy platí: Do hor pouze zdraví!

 

2. Dodržovat odstup, min 2 m

 

2 metry je o něco víc jak 2 délky paží jednoho dospělého člověka. Pokud se tento odstup ve výjimečných případech nedá dodržet, použijte ochranu úst a nosu. U některých aktivit horských sportů (např. horská kola) mohou být vyžadovány větší odstupy (viz níže).

 

3. Horské sporty pouze v malých skupinách

Konkrétní počet osob závisí na daném druhu sportu. Jako horní hranice je stanoven počet 10ti osob. Měj na paměti, že se zvětšující se velikostí skupiny bude těžší dodržovat odstupy! Vyvaruj se silně frekventovaných túr a míst.

 

4. Vyhnout se zažitým/obvyklým rituálům

Např. podání rukou, objetí, vrcholový polibek, nabízení pití atd.

 

5. Nosit při sobě ochranu nosu a úst i dezinfekční prostředky

Kromě obecného vybavení pro případ nouze pro příště patří do batohu i ochrana nosu a úst a desinfekční prostředky.

 

6. Ochrana nosu a úst při spolujízdách

Kromě toho mohou být přepravovány v každé řadě pouze dvě osoby včetně řidiče. Upřednostněte příjezd veřejnou hromadnou dopravou.

 

7. V případě nouze jako vždy

Jako poskytovatel první pomoci postupujte podle běžných pokynů první pomoci a k tomu použijte ochranu nosu a úst.

 

 

Specifická doporučení při sportu

 

A) túry/ vysokohorská turistika/skialpinismus/sněžnice

- Držet se základních pravidel.

 

B) Sportovní lezení (lezecké oblasti) & venkovní boulderování

1. Držet se základních pravidel.

2. Pravidelně si dezinfikovat ruce.

3. Lano při zavěšování nedávejte do úst.

4. Používejte vlastní vybavení: expresky, jistící pomůcku, lano.

5. Kontrola partnera s odstupem: Partneři se vzájemně vyzívají ke kontrole uzlů, karabin, jistících pomůcek, sedacích úvazků a vědomě se při tom pozorují.

6. Dávání záchrany prvolezci s ochranou úst a nosu a následná dezinfekce rukou.

 

C) Zajištěné cesty

1. Držet se základních pravidel.

2. Vzdejte se cesty, pokud je již více lidí na cestě a dají se předpokládat zácpy.

3. Ohleduplnost a vyčkání při nástupu.

4. Rychlost zvolte tak, aby byl zachován dostatečný odstup od osoby vpředu.

5. Předcházejte jiné osoby pouze tehdy, pokud může být zachováno pravidlo pro zachování odstupu a není potřeba zajištění (např. skalní police).

6. Po vylezení cesty opusťte urychleně prostor výstupu/výlezu.

7. Zajištěnou cestu nelezte v protisměru.

8. Používejte rukavice určené na zajištěné cesty.

 

D) Vícedélky/alpské lezení/vysokohorské túry

1. Držet se základních pravidel.

2. Maximálně dvě osoby na jistícím stanovišti.

3. Kontrola partnera s odstupem: Partneři se vzájemně vyzívají ke kontrole uzlů, karabin, jistících pomůcek, sedacích úvazků a vědomě se při tom pozorují.

4. Dezinfikovat si ruce před a po lezecké túře.

 

E) Horská kola/ výlety na kole

1. Držet se základních pravidel.

2. Vyšší rychlosti vyžadují větší odstupy při jízdě za sebou: 5 m při jízdě nahoru, 20m při jízdě dolu a na rovině.

3. Pokud předjíždíte, tak rychle a pouze pokud může být dodržen odstup ze strany 2m.

 

 

Poznámka: Mějte na paměti, že tyto pokyny mají datum. Nové okolnosti a znalosti si mohou vyžádat změny nebo aktualizace. Aktuální verzi najdete vždy na našich webových stránkách nebo v originále na www.alpenverein.at.

 

TEXT PŘELOŽILA HANA VESELÁ, FOTO ALPENVEREIN

 

ALPENVEREIN EDELWEISS CZ

 

archiv novinek