sloveská verzia

NOVINKY 2020

27.květen 2020

 

Aktualizovaná pravidla doporučeného chování při výkonu horských sportů

Změna se týká především v dodržování bezpečného odstupu. Hranice byla snížena ze dvou na jeden metr.

 

Horské sporty & COVID-19

Pokyny Asociace rakouských alpských spolků (VAVÖ) pro horské sporty v čase koronaviru.

 

Alpenverein
Základní pravidla pro horské sporty v čase koronaviru. Obrázek: Georg Sojer

Preambule

Jako horští sportovci a vyznavači outdooru jsme si vědomi významu osobní zodpovědnosti, jednání s vědomím rizika, kamarádství a zkušeností. Neočekávaně a bez předchozích zkušeností jsme na neurčitou dobu konfrontováni novým, nebezpečným virem. Reagovat musíme rozšířením našich současných bezpečnostních preventivních opatření, abychom minimalizovali riziko infekce při výkonu našich sportů s lidmi, kteří s námi nežijí ve společné domácnosti.

Experti Alpenvereinu (ÖAV) a Naturfreunde (NFÖ) společně s Asociací rakouských alpských spolků (VAVÖ) zpracovali pokyny pro výkon horských sportů v čase koronaviru, tak aby byly v souladu s předpisy vlády a umožňovaly rozumné a radostné sportování. Skládají se ze sedmi pravidel, které byly rozšířeny o doporučení dle jednotlivých sportovních směrů.

 

1. Nepodceňovat riziko

Držte se při podnikání alpských výprav výrazně pod hranicí svých vlastních schopností. Zvažte rizika a nesnáze spojené se záchrannými pracemi potažmo následné zatížení nemocnic v době koronaviru. Více než jindy platí: Do hor pouze zdraví!

 

2. Dodržovat odstup, min 1 m

 

Pokud se tento odstup ve výjimečných případech nedá dodržet, použijte ochranu úst a nosu. U některých aktivit horských sportů (např. horská kola) mohou být vyžadovány větší odstupy (viz níže).

 

3. Horské sporty pouze v malých skupinách

Měj na paměti, že se zvětšující se velikostí skupiny bude těžší dodržovat odstupy! Vyvaruj se silně frekventovaných túr a míst.

 

4. Vyhnout se zažitým/obvyklým rituálům

Např. podání rukou, objetí, vrcholový polibek, nabízení pití atd.

 

5. Nosit při sobě ochranu nosu a úst i dezinfekční prostředky

Do batohu je potřeba přibalit kromě běžného vybavení pro případ nouze i ochranu nosu a úst a desinfekční prostředky.

 

6. Ochrana nosu a úst při spolujízdách

Současně mohou být přepravovány v každé řadě pouze dvě osoby včetně řidiče. Upřednostněte příjezd veřejnou hromadnou dopravou.

 

7. V případě nouze jako vždy

Při poskytování první pomoci postupujte podle běžných pokynů a k tomu použijte ochranu nosu a úst.

 

8. Dodržování pravidel na horských chatách

Na chaty je potřeba s sebou vzít vedle ochrany nosu a úst i vlastní letní spacák a povlak na polštář. Ubytování je nutno reservovat předem.

 

 

Specifická doporučení při sportu

 

A) túry/ vysokohorská turistika/skialpinismus/sněžnice

- Držet se základních pravidel.

 

B) Sportovní lezení (lezecké oblasti) & venkovní boulderování

1. Držet se základních pravidel.

2. Pravidelně si dezinfikovat ruce.

3. Lano při zavěšování nedávejte do úst.

4. Používejte vlastní vybavení: expresky, jistící pomůcku, lano.

5. Vzájemná kontrola na stanovišti: Z bezpečnostních důvodů může být odstup 1 metru krátkodobě porušen.

6. Dávání záchrany prvolezci s ochranou úst a nosu a následná dezinfekce rukou.

 

C) Zajištěné cesty

1. Držet se základních pravidel.

2. Vzájemná kontrola na stanovišti: Z bezpečnostních důvodů může být odstup 1 metru krátkodobě porušen.

3. Vzdejte se cesty, pokud je již více lidí na cestě a dají se předpokládat zácpy.

4. Rychlost zvolte tak, aby byl zachován dostatečný odstup od osoby vpředu.

5. Nelezte zajištěnou cestu v protisměru.

6. Používejte rukavice určené na zajištěné cesty.

 

D) Vícedélky/alpské lezení/vysokohorské túry

1. Držet se základních pravidel.

2. Maximálně jedna spolupracující skupina na jistícím stanovišti.

3. Vzájemná kontrola na stanovišti: Z bezpečnostních důvodů může být odstup 1 metru krátkodobě porušen.

4. Dezinfikovat si ruce před a po lezecké túře.

 

E) Horská kola/ výlety na kole

1. Držet se základních pravidel.

2. Vyšší rychlosti vyžadují větší odstupy při jízdě za sebou: 5 m při jízdě nahoru, 20m při jízdě dolu a na rovině.

3. Pokud předjíždíte, tak rychle a pouze pokud může být dodržen odstup ze strany 2m.

 

 

Poznámka: Mějte na paměti, že tyto pokyny mají datum. Nové okolnosti a znalosti si mohou vyžádat změny nebo aktualizace. Aktuální verzi najdete vždy na našich webových stránkách nebo v originále na www.alpenverein.at.

 

TEXT PŘELOŽILA HANA VESELÁ, FOTO ALPENVEREIN

 

ALPENVEREIN EDELWEISS CZ

 

archiv novinek