sloveská verzia

NOVINKY 2020

7.prosinec 2020

 

Aktualizace opatření v souvislosti s koronavirem (stav 07.12.2020)

 

Prostory pro zimní nocování na horských chatách

Za současného nařízení zákazu vycházení není jejich využití možné. Využití prostor pro zimní přenocování na chatách Alpenvereinu, Natrurfreunde Österreich stejně tak i Österreichischer Touristenklub je v současnosti možné pouze v případě nouze (některé prostory jsou neuzamčené, někde je potřeba speciální klíč Alpenvereinu nebo klíč dané sekce, který si je možné před túrou u dané sekce vyzvednout).

Venkovní horské sporty

Individuální venkovní rekreační sport je dovolen. Alpenverein sport venku vřele doporučuje!

 

Následující pravidla musíme a chceme respektovat:

 • Na hory pouze zdravý - Zvažte riziko infekce pro ostatní a obtíže spojené se záchranou v době korony.
 • Dodržovat odstup- minimálně 1 m - Dle zákona musí být při výkonu sportu dodržována minimální vzdálenost jeden metr. Tento odstup může být krátkodobě porušen např. při poskytování první pomoci nebo jištění.
 • Horské sporty v malých skupinách - Outdoorové sporty jsou dovolené ve skupinách max. 6 osob plus děti a osoby v této skupině mohou být maximálně ze dvou domácností.
 • Vzdát se obvyklých rituálů - Např. potřesení rukou, obětí, polibek na vrcholu, nabízení pití z vlastní láhve atd.
 • Dbát na hygienická pravidla - Pravidelně si mýt nebo dezinfikovat ruce speciálně při použití sportovního vybavení více lidmi. Nosit v batohu ochranu úst a nosu včetně dezinfekce.
 • První pomoc - První pomoc provádět dle všeobecně známých a aktuálních pokynů první pomoci a zároveň používat ochranu nosu a úst včetně jednorázových rukavic.
 • Společná jízda autem, max. 2 osoby v řadě sedadel - V každé řadě sedadel mohou cestovat pouze dvě osoby včetně řidiče. Při cestě veřejnou dopravou je třeba používat ochranu nosu a úst a dodržet odstup jednoho metru, pokud je to možné.
 • Venkovní sportoviště - mohou být navštěvována z důvodu provozování sportu. To zahrnuje např. lezení na venkovních stěnách nebo skialpové túry na sjezdovce. Dávejte pozor na uzavírky sjezdových tratí během jejich úpravy (! ohrožení života)

Lezecké stěny

Návštěva vnitřních sportovišť za účelem výkonu sportu je zakázána. (§9 (2) Výjimka platí pro vrcholové sportovce a pro venkovní část těchto sportovních zařízení. (§9 (3)

Organizované akce

Organizované akce jsou zakázané, což se vztahuje i na akce Alpenvereinu! (§ 13) Dovolený je pouze individuální venkovní rekreační sport do max. 6 osob (plus dětí) z max. dvou domácností. Při výkonu sportů nesmí docházet k tělesnému kontaktu (s výjimkou zajištění bezpečnosti a pomoci). Musí být dodržen odstup jeden metr. (§ 13)

Gastronomie

Je zakázáno vstupovat do pohostinských zařízení za účelem stravování. (§ 7)

Ubytování

 • Vstup do ubytovacích zařízení za účelem nocování je zakázán. (§ 8)
 • Horské chaty jsou ubytovací provozy. (§ 8)
 • Výjimky se vztahují mimo jiné na profesní důvody.

 

--------------------------------------------------------------------

 

 

Aktualizace opatření v souvislosti s koronavirem (stav 24.10.2020)

Tento přehled se snaží uceleně zprostředkovat nařízení rakouského ministerstva zdravotnictví v souladu s potřebami Alpenvereinu.

 

Aktuální nařízení se týká Alpenvereinu v oblastech:

 • Organizované akce (příjezd a průběh)
 • Chaty Alpenvereinu (gastronomie/ubytování/prostory pro zimní nocování)
 • Horské sporty (doporučení alpských spolků)
 • Lezecké sporty (výkon sportu a doporučení BSO)
 • Práce s mládeží
 • Kontaktní místa (zákaznická část)
 • Pracovní setkání

Všeobecně: Předpisy týkající se ochrany úst a nosu a pravidlo odstupu se netýká lidí, kteří spolu žijí ve společné domácnosti. Dále již toto nebude uváděno.

 

Alpenverein

 

Horské chaty

Gastronomie

 • Velikost skupiny byla snížena na 6 osob pro vnitřní prostor plus maximálně 6 dětí, které musí být pod dohledem. Venku je maximální počet 12ti osob.
 • Maximální otevírací doba musí být od 5:00 do 1:00 následujícího dne s výjimkou regionálních přísnějších předpisů.
 • Konzumace uvnitř je povolena pouze vsedě na místě (§ 6 (3).
 • Skupiny návštěvníků musí sedět jeden metr od sebe, nebo musí být přijata jiná ochranná opatření (§ 6 odst. 4).
 • Při vstupu a opuštění lokálu (cesta k a od vstupu do podávacího prostoru) musí návštěvníci dodržovat vzdálenost jednoho metru od ostatních lidí, kteří do jejich skupiny nepatří, a nosit přiléhavou ochranu úst a nosu. (§ 6 (5, 5b)).
 • Při kontaktu se zákazníky musí zaměstnanci nosit přiléhavou ochranu úst a nosu nebo k jejich ochraně jiné ochranné prostředky (oddíl 6 (5a)).
 • Samoobsluha je možná s příslušnými opatřeními za předpokladu, že riziko infekce lze minimalizovat pomocí zvláštních hygienických opatření (oddíl 6 (6).

Ubytování

 • Horské chaty jsou „ubytovací provozovny-nocležny“ (§ 7 (2)).
 • Hosté, pokud nepatří do stejné skupiny, musí ve společných prostorách dodržovat odstup jednoho metru, pokud nebyla přijata žádná další opatření pro prostorové oddělení (§ 7 odst. 3).
 • Ve společně přístupných uzavřených místnostech musí hosté a zaměstnanci nosit přiléhavou ochranu úst a nosu, pokud neexistují jiná vhodná opatření pro prostorové oddělení (oddíl 7 odst. 3).
 • Při nocování ve společných noclehárnách (Lager) a společných místnostech musí být dodržena minimální vzdálenost 1,5 metru nebo musí existovat vhodné prostorové oddělení (§ 7 odst. 4).
 • Při vstupu do stravovacích zařízení se s členy „skupiny hostů“ zachází jako s „lidmi z jedné domácnosti“. Tato rovnost platí také pro využívání fitness a wellness oblastí (oddíl 7 (5).

 

Prostory pro zimní nocování na horských chatách

Používání prostor k zimnímu nocování v korona době (Stav: 1. říjen 2020)

Využití prostor pro zimní přenocování na chatách Alpenvereinu, Natrurfreunde Österreich stejně tak i Österreichischer Touristenklub je v současnosti možné (některé prostory jsou neuzamčené, někde je potřeba speciální klíč Alpenvereinu nebo klíč dané sekce, který si je možné před túrou u dané sekce vyzvednout).

 

V zimních prostorách chat je nutné dodržovat stanovená pravidla odstupu osob a hygienická opatření, obvyklá kapacita prostoru může být významně omezena (při plném obsazení je nutný sestup příp. sjezd do údolí - pokud je to ještě možné!). Z tohoto důvodu jsou zimní prostory chat určené především pro nouzové situace – alpské spolky apelují na vlastní zodpovědnost všech horských sportovců.

 

Upozornění: Tato pravidla platí pro zimní prostory chat rakouského Alpenvereinu (ÖAV, Naturfreunde Österreich a Österreichischer Touristenklub!

 

Před každou túru je důležité se na zimní prostory chat u dané sekce, která horskou chatu vlastní, informovat!

Horské sporty

Pokyny Asociace rakouských alpských spolků (VAVÖ) k výkonu venkovních horských sportů v čase koronaviru.

 

Odborníci na horské sporty od Alpenvereinu (ÖAV) a Naturfreunde (NFÖ) ve spolupráci a Asociací rakouských alpských spolků (VAVÖ) vypracovali pokyny, které jsou v souladu s nařízeními vlády a zároveň umožňují rozumné a radostné sportování.

 

1. Na hory pouze zdravý

Zvažte riziko infekce pro ostatní a obtíže spojené se záchranou v době korony.

 

2. Dodržovat odstup- minimálně 1 m

Dle zákona musí být při výkonu sportu dodržována minimální vzdálenost jeden metr. Tento odstup může být krátkodobě porušen např. při poskytování první pomoci nebo jištění.

 

3. Horské sporty v malých skupinách

Outdoorové sporty jsou dovolené ve skupinách max. 12 osob. Paralelní skupiny bez promíchávání a s odstupem mezi sebou jsou možné. Uvažte, že s přibývající velikostí skupiny bude složitější dodržovat odstupy.

 

4. Vzdát se obvyklých rituálů

Např. potřesení rukou, obětí, polibek na vrcholu, nabízení pití z vlastní láhve atd.

 

5. Dbát na hygienická pravidla

Pravidelně si mýt nebo dezinfikovat ruce speciálně při použití sportovního vybavení více lidmi. Nosit v batohu ochranu úst a nosu včetně dezinfekce.

 

6. První pomoc

První pomoc provádět dle všeobecně známých a aktuálních pokynů první pomoci a zároveň používat ochranu nosu a úst včetně jednorázových rukavic

 

7. Společná jízda autem – max. 2 osoby v řadě sedadel

V každé řadě sedadel mohou být pouze dvě osoby včetně řidiče. Raději cestovat veřejnou dopravou.

 

8. Dbát pravidel na chatách

Místa na spaní musí být rezervována! Při nocování na chatách je potřeba nejen ochrana nosu a úst ale i vlastní spací pytel a povlak na polštář, neboť deky nebudou z hygienických důvodů k dispozici.

 

Upozornění: Mějte prosím na vědomí, že tyto pokyny jsou vydané k určitému datu a budou aktualizovány v souladu s novými poznatky nebo předpisy. Aktuální verzi naleznete vždy na webových stránkách alpských spolků.

 

Lezecké stěny

 • Při vstupu do sportovního zařízení (např. horolezecká stěna) musí být dodržena vzdálenost jednoho metru od ostatních osob a v uzavřených místnostech musí být nošena přiléhavá ochrana úst a nosu (§ 8 odst.1).
 • Povoleno je krátkodobé zkrácení minimální vzdálenosti v souvislosti s výkonem daného sportovní činnosti a také v případě zajištění bezpečnosti nebo první pomoci (§ 8 odst. 1a).
 • Tato pravidla (odstup, ochrana úst a nosu) neplatí během výkonu sportovní činnosti (§ 8 (2).
 • Ve venkovních prostorách je povolena maximální velikost skupiny 12 osob, při lezení v hale maximálně 6 osob ve skupině. Paralelní skupiny, které se s ostatními nemíchají a dodržují odstup, jsou povoleny (§ 8 (1).
 • Pravidlo 6ti osob: Skupiny jsou zmenšeny na 6 osob, aby na jednoho učitele lezení připadlo 6 účastníků a nebo musí být větší skupina rozdělena tak, aby se jeden učitel staral o dvě skupiny o velikosti max. 6ti osob. Zároveň musí zajistit, aby se skupiny nemísily. Typ pro dětské skupiny: skupiny se mohou rozlišovat barvami triček nebo stuhami. Toto opatření 6 osob ve skupině se vztahuje i na dětské skupiny. Při lezení rodičů s dětmi smí být ve skupině v kurzu pouze 6 dospělých a max. 6 dětí.
 • Ochrana úst a nosu: Opětovně se zdůrazňuje, že v uzavřených prostorech (vnitřní lezecké stěny) je povinnost nosit ochranu nosu a úst a dodržovat odstup 1 m. Při samém výkonu sportovní činnosti platí jako doposud doporučení odstupu dvou metrů bez ochrany nosu a úst. Pokud tento odstup nemůže být dodržen např. z důvodu značného provozu, pak doporučujeme nosit ochranu nosu a úst jak při jištění tak i na bouldrovací podložce, tudíž ochrana nosu a úst může být odložena v tomto případě pouze při lezení na stěně.

 

Upozornění: Aktuální informace k výkonu sportu jsou shromažďovány u Sport Austria. Tam jsou také všechna doporučení ohledně sportu k dohledání.

 

TEXT PŘELOŽILA HANA VESELÁ, FOTO ALPENVEREIN

 

ALPENVEREIN EDELWEISS CZ

 

archiv novinek