sloveská verzia

ZÍSKEJTE NOVÉHO ČLENA ALPENVEREINU

Formulář pro nahlášení získaných členů a vyžádání prémie.

 

Postup:

V případě, že jste stávající člen Alpenverein (min. již jeden rok) a přihlásil jste nového platícího člena, který již obdržel své členské číslo, pak prosím vyplňte následující formulář:

 

Jméno
Adresa (Ulice, Město, PSČ, Stát)
Členské číslo
povinný údajNeplatný formát.
Vybrané AV-mapy č. a vybraná prémie (při více získaných členech)
Náhradní AV-mapy č. Pokud vybrané mapy nebudou skladem

Získaní členové:

Jméno nového člena
Adresa člena (Ulice, Město, PSČ, Stát)
E-mail
Datum narození
Členské číslo člena

 

Jméno nového člena
Adresa člena (Ulice, Město, PSČ, Stát)
E-mail
Datum narození
Členské číslo člena

 

Jméno nového člena
Adresa člena (Ulice, Město, PSČ, Stát)
E-mail
Datum narození
Členské číslo člena

 

Jméno nového člena
Adresa člena (Ulice, Město, PSČ, Stát)
E-mail
Datum narození
Členské číslo člena

 

 

 

 

Ne vždy jsou požadované mapy na skladě, tudíž prosím uveďte i náhradní mapy.

POZOR:

Nový člen NESMÍ být členem Alpenvereinu.
NESMÍ být ani členem jiné sekce.

a) nikdy nebyl členem AV
b) byl členem AV, ale v posledních dvou letech nezaplatil členské příspěvky, tudíž byl vyloučen
c) odhlásil se sám z AV